Uber Comments
      Google+
*A változásról és a reménységről* (general)

View Journals     Subscribe

Rika
8 years ago

A változásról és a reménységről!

Az élet - néha így érzed - csaknem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz,mikor minden reng és változik,a hagyományok,az erkölcsi törvények,az ismert életformák.Mintha már nem is házakban laknál,hanem az élet őserdejében,ahol állandóan zeng az ég és dúl a vihar.S a változásban reménykedel.Bízol abban,hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat,a pernye és a keserű füst,mely a szívekben terjeng,eloszlik.Megint napfény hull az emberi tájra.A tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos.
A változás elhozza a békét.

A változás természetesen bekövetkezik majd,ha itt lesz az ideje: az indulatok megpihennek.De egy nem változik:az emberi természet.Nincs erkölcs,érvelés,csoda,mely igazán és mélyen változtatni tudna az emberi természeten.Akik a változást hozzák és élik,megint csak emberek lesznek,tehát igazságtalanok,türelmetlenek,kegyetlenek,kapzsiak és buják.A változás,minden emberi dolgok változása,elkövetkezik,de az ember nem változik meg.Minden nevelő kísérlet csődöt mondott eddig.Néha,egy nagyon erős jellem és egyéniség,rövid időre, negyven-ötven életév idejére,érvényesíteni tudja a nagy emberi nevelők erkölcsi követeléseit a gyakorlatban.Ezek a rövid időszakok szórványosak és ritkák az emberi fajta történetében.Ez a legtöbb,amit ember tehet.De ez nagyon ritka tünemény.Az ember marad,aki volt.Az emberi anyag reménytelen, a tűz és a lúg sem tudja másítani!1 likes    0 dislikes
Views today: 3    Views total: 3,641
0 Responses Post Response